ДА! МОЖЕМ ДА РЕШИМ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ!ПРОСТО ИЗБЕРЕТЕ № 1!

Красимир Георгиев Кръстев е на  47 години, 104 в бюлетина № 1 на БСП за България в 31 ЯМИР 

 

Красимир Георгиев Кръстев е старши експерт в Бюрото по труда в Елхово. Магистър „Публична администрация“. Общински съветник в Общински съвет, Елхово. Председател на клуб „Приятели на Русия в града. В свободното си време се занимава с лов, риболов, градинарство и овощарство. Семеен, с едно дете.

Красимир Кръстев разказва: „По-голямата част от професионалния ми живот премина в администрацията и това ми даде неоценим опит в тази сфера. Днес мога да се справя с всеки административен проблем във всяко административно звено в България, а тя има нужда от това. На мен са ми близки проблемите в сферата на трудовото законодателство и социалните грижи. Мога да бъда полезен в това отношение. Нима има човек, който не се е оплакал поне веднъж от бюрократичните проблеми в държавата? А от политиката по доходите на не едно правителство ? И ,за да  спестим на гражданите всичко това, се изисква много работа. Но ще кажа ,че да! Ние можем да го постигнем.”

Обещано от БСП за България: можем да направим необлагаем минимум в размер прага на бедност като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане.