Общинският съветник Мариета Сивкова с две предложения за промяна в бюджета

Две предложения на общинския съветник от БСП Мариета Сивкова за промяна в бюджета на община Ямбол бяха приети на сесията на 31 май.

Едното касае доставка и монтаж на автоматична бариера тип ”болард” на ул.”Цар Освободител” (при ул. „Бузлуджа”) за осигуряване на достъп на транспортни средства до бл. 2 в размер на 6 000 лв.

Предложението е внесено и одобрено още на бюджетна комисия. Обосновката за искането му е, че в община Ямбол е заведена жалба вх.№2801-00234 от 06.01.2020 г. от живущите в бл.2 на ул.”Цар Освободител” в града с искане за осигуряване на достъп на транспортни средства до жилищата им. Проблемът е представян многократно през последните няколко години пред МРРБ и общинската администрация, но не е решен. С приемане на бюджета за 2021 г. бе обещано проблемът да се реши. Мариет Сивкова твърди, че през последните няколко месеца получава уверение от ресорния зам.- кмет, че е намерено решение с монтаж на автоматична бариера тип ”болард” и обектът ще бъде включен в актуализацията на бюджета, като такова уверение получила и за предстоящата сесия, но първоначално в предложения материал отново не фигурирал такъв обект и затова предлага в разчета за капиталови разходи да се включи този обект. Второто предложение – за залагане на 3000 лв. за провеждане на конкурс за идеен проект за изграждане на паметник на Васил Левски, беше направено на самата сесия.

За него обосновката е, че в последните месеци в община Ямбол и в Общински съвет - Ямбол се обсъжда избор на нов терен за поставяне на паметник на Васил Левски, въпреки че има определен такъв. Входирано е предложение в Общински съвет Ямбол и впоследствие оттеглено. Според Мариета Сивкова община Ямбол трябва да се ангажира активно с изграждане на паметник на тази важна личност в нашата история, а Общински съвет - Ямбол, със своя авторитет и възможности, също трябва да е активна страна при реализацията на това добро дело. Затова тя предлага с актуализацията на бюджета да бъдат осигурени 3000 лв за провеждане на конкурс за идеен проект на паметник на Васил Левски в Ямбол.

И двете предложения бяха приети от общинските съветници.