Юрко Стоянов е преизбран за председател на БАС – Ямбол

Юрко  Стоянов беше преизбран за председател на общинската организация на Български антифашистки съюз на провелата се на 28 март отчетно-изборна конференция на ямболската  организация.
Лично председателят на Български антифашистки съюз Симеон Игнатов уважи конференцията като оценка за активната работа на общинската организация. Гости на нея бяха и председателят на Общински съвет на БСП  – Ямбол Катя Георгиева, областният председател на БАС Янка Джендова, председателят на Младежкото обединение на БСП  в Ямбол д-р Райно  Георгиев, областният председател на Движението на ветераните в БСП  Тенко Тенев, областният и общински координатор на Отечествения съюз Мария Димитрова, Красимир Вълев, председател на Съюза на ветераните от войните и Калина Косева, председател на БАС – „Тунджа”.
Още в самото начало на конференцията председателят на БАС  Симеон Игнатов връчи грамоти. Първо по думите му той изпълни приятно поръчение от ръководството на  Движението  на ветераните в БСП   и награди  за активна дейност и във връзка с 10-годишнината от учредяване на движението Тенко Тенев, Янка Джендова, Калинка Георгиева и Георги Бояджиев.
От името на Управителният съвет на Български антифашистки съюз бяха връчени грамоти на Янка Джендова, Катя Георгиева, Юрко  Стоянов и Стоян Стоянов.
Конференцията отчиташе периода 2014 -2018 г., но председателят Юрко  Стоянов акцентира не само на събитията, които организацията провежда ежегодно, а и на тези, които са по-различни и отбелязват важни годишнини. Такива са честванията на годишнина от смъртта на Матей Вълев и 130 години от рождението на Владимир Заимов и др .
Интересни инициативи са планирани за тази година, в която се навършват юбилейните 75 години от смъртта на много партизани и антифашисти в Ямболско, но ще бъдат отбелязани и важни годишнини.
Лидерът на БСП в Ямбол Катя Георгиева се обърна към присъстващите на конференцията с думите: „Респект! Респект за това, че винаги сте били много отговорни, винаги сте съхранявали паметта, за което ви благодарим”.
Приветствие към участниците в конференцията изразиха и Янка Джендова, и Симеон Игнатов.