Младежите в БСП - с нов председател

Клубът на младежкото обединение в БСП - Ямбол има нов председател. На проведеното на 23 март отчетно-изборно събрание Николина Генчева предаде щафетата на д-р Райно Георгиев.
Обединението на младежите в БСП е създадено, за да се отчетат специфичните особености и интереси на членовете на партията до 35 години. В дейността на обединението участват и симпатизанти.
Младите хора са свързани с лявата идея, защото ЛЯВОТО Е: свобода, справедливост, солидарност, равен старт, КАУЗА! МО насочва усилията на своите членове за защита на ценностите, за разработване и провеждане на политиките на БСП; насърчава приемствеността между поколенията; установява връзки със сродни структури за задълбочаване на диалога както на национално, така и на международно ниво; организира срещи, семинари и обучения на своите членове.

2