Втори в листата за общински съветници на „БСП за България“. Роден на 12. 04. 1985 г. в Ямбол. Средно образование завършва в ПГ ,,Васил Левски " с профил биология. Учи медицина в Медицински университет – Пловдив. Веднага след дипломирането си се връща в Ямбол и вече 9 години работи в „Спешно отделение“ на МБАЛ ,,Св. Пантелеймон" - Ямбол. От 3 години е специализант по спешна медицина. Председател е на ямболската организация на Младежкото обединение на БСП. Той е от завърналите се млади хора в Ямбол, създал е семейство и отглежда тук дъщеричката си.

На трето място в листата за общински съветници на "БСП за България". Роден е на 20. 04. 1982 г. в Ямбол. Завършил е средно образование в ТМСС „Христо Ботев“ в Ямбол. Бакалавър по стопанско управление на Бургаски свободен университет и магистър по управление на проекти на Университет „Асен Златаров“ – Бургас. В момента работи като мениджър проекти в частна фирма. Има и 12-годишен опит в Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“. Член на Националния съвет на Младежкото обединение на БСП три мандата. Секретар “Земеделие” в Оперативното бюро на Националния съвет на Младежкото обединение на БСП в мандат 2016-2018 г. Зам.-председател на Младежкото обединение на БСП в Ямбол. Семеен, баща на две деца.    

На 4-та позиция в листата за общински съветници на "БСП за България".   За себе си тя разказва: "Родена съм в град Ловеч през 1966 г., където завърших средното си образование, в местната математическа гимназия. Обучението си продължих във Висшия институт по архитектура и строителство- София и се дипломирах като инженер по геодезия. Второ си висше образование – магистър по счетоводство и контрол, получих в Бургаски свободен университет.  Професионалният си трудов стаж придобих последователно като проектант в ЕТ “Ямболпроект“, гр. Ямбол, учител по геодезия в строителния техникум в града ни и дългогодишна работа в администрацията на община „Тунджа“. Там последователно съм заемала длъжностите началник отдел “Кадастър, регулация и

На пета позиция в листата за общински съветници на „БСП за България“ Роден на 11.07.1978 г. в град Ямбол. Магистър по „Социален мениджмънт” от Стопанска академия „Д.Ценов” - Свищов. Има специализация по „Независим финансов одит”. Работи като експерт в Регионалния съвет на КНСБ – Ямбол. Председател на сдружение „Ямболски младежки информационен център“ и на сдружение „европейски информационен център“. Общински съветник през мандат 2011 – 2015.

Връзки

link bsp link soc link pes link mbsp