Катя Георгиева е родена в Ямбол през 1972 г. Завършва политехническа гимназия в родния си град, ветеринарна медицина в Тракийски университет Стара Загора и финансов мениджмънт в Института за следдипломна квалификация на УНСС. През 2018 г. завършва първия випуск „Паисий Хилендарски“ на Института за политика, подкрепен от БАН. Споделя мотото на института, че „образованият човек, който демонстрира решителност, е държавник, а необразованият човек, който демонстрира решителност, е катастрофа“. Завърнала се е да работи и да създаде семейство в родния си град. Има син на 17 години. Работила е само в частния сектор на различни ръководни позиции. В момента е производствен директор в частна фирма за мебели. Член е на БСП от