Контрапункти

Общински съветници от БСП

 • Катя Георгиева: Да бъдем на висотата на възложената ни отговорност


  В началото на новия мандат на Общински съвет – Ямбол, ние, съветниците от „БСП за България“ искаме да фокусирамe вниманието на всички ни върху няколко факта. За нас като общински съветници са гласували 19 980 избиратели от общо 27 993. С право на глас бяха 63 778 граждани, т. е. 43 798 избиратели не са ни подкрепили пряко, независимо дали се намират в града или извън него. С работата си тук трябва да успеем да ги убедим не само че ще работим и за тях, но и действително ще защитаваме интереса на всички. А това е голяма отговорност! С вота си гласувалите ямболци
  Readmore
 • Втори юни – почит към загиналите за свободата и независимостта на България


  И тази година, на втори юни,  ОбС на БСП и БАС отдадохме почит пред Братската могила. На паметната плоча са изписани имената на загиналите за свободата на България от Ямбол и ямболския край. КИРИЛ ЖЕКОВ КОВАЧЕВ – Участник във войните. При подготовката на Септемврийското въстание, организира изнасянето на оръжие от казармата. На 27.09.1923 г. е арестуван в 4-ти конен полк. Убит без съд и присъда до стените на казармите до реката. СЪБИ КОЛЕВ СЪБЕВ –Участник в Балканската и Първата световна войни като ротен командир в 29-ти пехотен
  Readmore
 • Катя Георгиева, председател на групата съветници на БСП: Недопустимо е демонстрираното безразличие към премахването на таксите в детските заведения


  Без никакви аргументи, обсъждания и мотиви съветниците на ГЕРБ и осигуряващите им мнозинство гласуваха против предложението на БСП за въвеждане на безплатни такси за детските градини и ясли. „За” предложението бяхме 9 съветници, "Въздържал се" - 2, а „против” – 21, и така то не успя да залегне в Наредбата за местните такси. За нас демонстрираното безразличие е не само неуважение към гражданите и неглижиране на сериозния социален и демографски проблем, но е и недопустимо отношение към бъдещето на Ямбол. Точно в правомощията на общинските съветници е да определят местните политики за
  Readmore
 • Катя Георгиева: Ангажиментът на БСП за отпадане на таксите в детските ясли остава


  Ангажиментът на БСП за отпадане на таксите в детските ясли остава, заяви председателят на групата съветници на БСП и лидер на ямболската организация на левицата Катя Георгиева при обсъждане на точката от дневния ред за намаление на таксите в детските ясли наполовина. От името на групата съветници на БСП тя заяви, че те ще подкрепят това намаление, но припомни, че това предложение е внесено от общинските съветници от „Пряка демокрация“ като отговор на тяхното искане за пълно отпадане на таксите. Подобно искане, но за отпадане на таксите и в детските градини3беше внесено и в предходния Общински
  Readmore
 • Наградата на Ямбол за 2018 год.


  Тази година,  ямболската общественост чества 50 - годишен юбилей на камерен оркестър „Дианополис“.  В онези далечни години, които често несправедливо биват отричани, е възникнала идеята за създаване на професионален музикален театър в града ни – с камерен щрайх състав, духов оркестър, балетно студио и вокално студио.  Първо е съдаден камерен щрайх-квартет в Ямбол. После, с помощта на Главна дирекция „Българска музика“ квартетът се трансформира в камерен ансамбъл „Дианополис“, с който всички ние сме израснали и приемаме като задължително присъствие на културната територия на
  Readmore
 • Общинският съветник Мариета Сивкова: Съветниците от БСП няма да подкрепим отчета на бюджет 2017


  На утрешното заседание на ОбС - Ямбол ще се разглежда приемане на Отчета на бюджета за 2017 г. Вече сме в нарушение на Закона за публичните финанси, в който е определен срок за приемане на отчетите от общините, 30 септември. Отчетът на бюджета за 2017 г. няма качества на документ, в който управляващите да са отчели работата си като поставени цели и постигнати резултати. А това очакваме от тях, и го изисква нормалното уважително отношение към гражданите. Липсва анализна част, от която да са видни причините за несъбраните приходи. Липсва оценка за ефекта върху общността от извършените разходи
  Readmore
 • Позиция на Общински съвет на БСП-Ямбол за образованието


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЯМБОЛ ПОЗИЦИЯ за ОБРАЗОВАНИЕТО В ЯМБОЛ   Ние, ямболските социалисти, изразяваме категоричното си несъгласие с Проекта на общинската програма за оптимизиране на образователната инфраструктура от учебната 2018 / 2019 година и предложените мерки за преобразуване чрез сливане на училищата ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ в едно ново основно училище, което ще се помещава в имота на ОУ „Христо Смирненски“ и ще се именува „Христо Смирненски“, както и с преместването на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в сградата на ОУ „Димчо
  Readmore
 • Предложението на БСП за отпадане на таксите в детските ясли е публикувано за обществено обсъждане


  Предложението на общинските съветници от БСП за отпадане на таксите в детските ясли е публикувано на сайта на община Ямбол за обществено обсъждане. То е част от проект за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол и според изискванията на Закона за нормативните актове трябва да бъде обявено пред гражданите за изразяване на мнения и становища в 30-дневен срок. Предложението беше внесено в Общински съвет на 28 януари преди обсъждането на проекта за бюджет в бюджетната комисия и преди сесията за приемане на
  Readmore
 • Председателят на Общински съвет – Ямбол се вслуша в съветите на БСП


  Председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов се вслуша в съветите на БСП и свиква сесия на 5 ноември, за да спази крайния срок за приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол. Такива правила трябва да се приемат от Общински съвет заради влязлата в сила Наредба за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, която определя краен срок до 5 ноември за приемане на вътрешни правила от общинските съвети. На пресконференция на групата
  Readmore
 • Съветници от БСП: Проектобюджетът на община Ямбол е по-скоро предпазлив


  Предварителен прочит на приложенията към проектобюджета на община Ямбол за 2020 г. представиха на пресконференция общински съветници от „БСП за България”. Председателят на групата Катя Георгиева уточни, че ще изчакат публичното му представяне на 21.01.2020 год., както и обсъжданията в постоянните комисии, преди да дадат окончателното си становище по него. Позицията на съветниците от БСП за проектобюджета: „Общинска администрация не успя да изпълни обещанието си да предостави проектобюджета в петък, но все пак той беше качен на страницата на общината в неделя. Продължава лошата
  Readmore
 • Съветниците на БСП отново се обявиха срещу разпродажбата на общински жилища


  Предложение да отпаднат от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г. приходите в размер на 300 000 лв. от продажба на общински жилищни имоти направи общинският съветник от БСП Красимир Йорданов. Като мотив той цитира част от предизборната програма на кмета: „Укрепване и развитие на общинската собственост. Спиране на процеса на декапитализация на общината – прекратяване на порочната практика за разпродажба на общинска собственост с цел кратковременни или корпоративни интереси“, като изтъкна, че в тази част тя изцяло съвпада с позицията и предизборната
  Readmore
 • Съветниците от БСП с отговорници по квартали и приемна за граждани


  Отговорници по жилищни райони в град Ямбол са определили деветимата общински съветници от „БСП за България“ в сформираната от тях група в Общинския съвет, съобщи на пресконференция Катя Георгиева, председател на групата съветници и общински лидер на БСП. На пресконференцията присъстваха и зам.-председателят на групата Райно Георгиев и секретарят Калоян Калиманов. Инициативата е в изпълнение на поетия от съветниците предизборен ангажимент за по-добра връзка с гражданите. Идеята е ямболци да имат към кого да се обръщат и да поставят проблемите си по квартали и своевременно да се търси
  Readmore

Връзки

link bsp link soc link pes link mbsp