Контрапункти

община Ямбол

 • БСП – Ямбол иска временна комисия за регионалното депо


  Общинските съветници от БСП внесоха предложение в Общински съвет – Ямбол за създаване на Временна комисия за проучване и изготвяне на Доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО - Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и на технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на Клетка 1. Капацитетът на клетка 1 по Комплексно разрешително е 227 000 т., а заявеният срок за експлоатация е 5,6 години. Клетка 1 е действаща от месец декември 2015 г. Натрупаното количество
  Readmore
 • БСП участва в честването на националния празник в Ямбол


  Народните представители от БСП Кристиан Вигенин и Николай Пенев, председателят на Общински съвет на БСП – Ямбол Катя Георгиева, председателите на Младежкото обединение и на Обединението на жените социалистки на общинско и областно ниво, общински съветници от БСП и много членове на левицата взеха участие в общоградското честване на националния празник – Трети март. Цялото семейство на народния представител Кристиан Вигенин – съпругата му и двамата му синове, също се включиха в тържеството. Празникът започна пред община Ямбол, където беше приет тържественият
  Readmore
 • Има ли Ямбол екологичен проблем?


  Народните представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев, заедно с общинските съветници Катя Георгиева и Мариета Сивкова, посетиха в понеделник новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци заради множеството сигнали от граждани и неправителствени организации за остра миризма от депото. Хората се притесняват, че оттам сериозно се замърсява околната среда. На място, депутати и съветници видяха изтичане на мръсни води с неприятен мирис и цвят (инфилтрат) в отводнителната канавка, предназначена за отвеждане на чисти, повърхностни, скатни води в прилежащото дере.
  Readmore
 • Инициативен комитет започва подписка за провеждане на Местен референдум за дълга


  Инициативен комитет от седем граждани на Ямбол започва подписка за провеждане на местен референдум за общинския дълг. В него участват Росица Бакалова, Райно Георгиев, Красимир Стойчев, Иван Кърцъков, Станимир Кескинов, Данаил Генчев и Катя Георгиева, а подписката е за провеждане на местен референдум с въпрос към гражданите „Против ли сте община Ямбол да поеме общински дълг с размер 9 000 000 евро през последната година на мандата на настоящото управление, който ще се изплаща до 2030 година от собствени общински приходи?”. В Инциативния комитет са се включили председателят на БСП – Ямбол
  Readmore
 • Катя Георгиева, председател на групата съветници на БСП: Недопустимо е демонстрираното безразличие към премахването на таксите в детските заведения


  Без никакви аргументи, обсъждания и мотиви съветниците на ГЕРБ и осигуряващите им мнозинство гласуваха против предложението на БСП за въвеждане на безплатни такси за детските градини и ясли. „За” предложението бяхме 9 съветници, "Въздържал се" - 2, а „против” – 21, и така то не успя да залегне в Наредбата за местните такси. За нас демонстрираното безразличие е не само неуважение към гражданите и неглижиране на сериозния социален и демографски проблем, но е и недопустимо отношение към бъдещето на Ямбол. Точно в правомощията на общинските съветници е да определят местните политики за
  Readmore
 • Корнелия Нинова идва за представяне на „Визия за България” в Ямболска област


  20 народни представители от парламентарната група „БСП за България” ще участват в представянето на „Визия за България” в Ямболска област на 21 ноември. Председателят на партията и на парламентарната група Корнелия Нинова също ще е сред тях. Нейното участие ще е в общините Болярово и Ямбол. В община Ямбол е планирана среща с народни представители в 18 часа в залата на Кукления театър. На нея, освен Корнелия Нинова и двамата ни народни представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев, ще присъстват и Георги Свиленски, Ирена Атанасова и Крум Зарков. В Болярово в залата на читалището от 13 часа
  Readmore
 • Наградата на Ямбол за 2018 год.


  Тази година,  ямболската общественост чества 50 - годишен юбилей на камерен оркестър „Дианополис“.  В онези далечни години, които често несправедливо биват отричани, е възникнала идеята за създаване на професионален музикален театър в града ни – с камерен щрайх състав, духов оркестър, балетно студио и вокално студио.  Първо е съдаден камерен щрайх-квартет в Ямбол. После, с помощта на Главна дирекция „Българска музика“ квартетът се трансформира в камерен ансамбъл „Дианополис“, с който всички ние сме израснали и приемаме като задължително присъствие на културната територия на
  Readmore
 • Най-вярната оценка за работата на общинската администрация са решените проблеми на гражданите


  Денят на българската община е време за равносметка. Равносметка за дейността и ролята на община Ямбол. Общината не е просто работно място на местната администрация и на кметския екип. Тя е на всички граждани, защото смисълът на нейното съществуване е в служенето на хората. Хората трябва да бъдат във фокуса на всяка местна политика, те трябва да получават по улеснен и удобен начин услугите, които е длъжна по закон да им предоставя общината. Нужно е ямболци да усещат грижата и отношението на тези, които не просто управляват парите от техните данъци, а са избрани и призвани да управляват в името
  Readmore
 • Общинският съветник Мариета Сивкова: Съветниците от БСП няма да подкрепим отчета на бюджет 2017


  На утрешното заседание на ОбС - Ямбол ще се разглежда приемане на Отчета на бюджета за 2017 г. Вече сме в нарушение на Закона за публичните финанси, в който е определен срок за приемане на отчетите от общините, 30 септември. Отчетът на бюджета за 2017 г. няма качества на документ, в който управляващите да са отчели работата си като поставени цели и постигнати резултати. А това очакваме от тях, и го изисква нормалното уважително отношение към гражданите. Липсва анализна част, от която да са видни причините за несъбраните приходи. Липсва оценка за ефекта върху общността от извършените разходи
  Readmore
 • Общинският съветник Светослав Стоев: Въпросите около безконтролното проектиране стават все повече


  В утрешната сесия на 30 октомври кметът на община Ямбол е внесъл предложение за даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПУР, ПЗ и ПР в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и 27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между същите квартали и улица, южно от кв. 110 по плана на града – ЦГЧ, като част от КПИИ. От това внесено предложение разбираме за желанието на кмета и общинската администрация за реализиране на обект „Изграждане на Мост над р. Тунджа в гр. Ямбол за осъществяване на
  Readmore
 • ПОЗИЦИЯ на общинската организация на БСП – град Ямбол


  ПОЗИЦИЯ на общинската организация на БСП – град Ямбол   Относно: Намерението на управленския екип на община Ямбол за поемане на дългосрочен общински дълг Общинската организация на БСП в Ямбол е категорично против намерението на управленския екип на общината за поемане на заем от 9 млн. евро, или 17,6 млн. лв., които с лихвите ще надхвърлят 20,6 млн. лв. За нас е недопустимо такъв огромен финансов ангажиментда се поема в края на един изтичащ мандат на управление, доказало, че не зачита мнението на ямболските граждани, които всъщност реално ще го изплащат. Този дълг ще се
  Readmore
 • Позиция на Общински съвет на БСП-Ямбол за образованието


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЯМБОЛ ПОЗИЦИЯ за ОБРАЗОВАНИЕТО В ЯМБОЛ   Ние, ямболските социалисти, изразяваме категоричното си несъгласие с Проекта на общинската програма за оптимизиране на образователната инфраструктура от учебната 2018 / 2019 година и предложените мерки за преобразуване чрез сливане на училищата ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ в едно ново основно училище, което ще се помещава в имота на ОУ „Христо Смирненски“ и ще се именува „Христо Смирненски“, както и с преместването на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в сградата на ОУ „Димчо
  Readmore
 • Председателят на БСП – Ямбол Катя Георгиева: Безплатните детски градини и ясли, са инвестиция с висока възвръщаемост, а не просто разход за общинския бюджет


  Предложението на групата съветници на БСП за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, което предвижда отпадане на таксите за детски градини и ясли в нашия град, най-сетне ще се гледа на утрешното заседание на Общинския съвет. Припомняме, че четири месеца то събираше прах при Председателя на ОбС, преди д-р Ибришимов да го изпрати на кмета с искане за публикуване на сайта на общината. И така – внесено в началото на месец март, предложението ще се гледа от общинските съветници на 30.10. Предложението ни
  Readmore
 • Председателят на Общински съвет – Ямбол се вслуша в съветите на БСП


  Председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов се вслуша в съветите на БСП и свиква сесия на 5 ноември, за да спази крайния срок за приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ямбол. Такива правила трябва да се приемат от Общински съвет заради влязлата в сила Наредба за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, която определя краен срок до 5 ноември за приемане на вътрешни правила от общинските съвети. На пресконференция на групата
  Readmore
 • Само ОББ е подала оферта за финансов посредник за дълга


  Само Обединена българска банка е подала оферта в процедурата за избор на финансов посредник за емитиране на облигационния заем от 9 млн . евро  на община Ямбол, но все още няма подписан договор с нея, съобщи на пресконференция Катя Георгиева. Тази информация й е станала известна, след като е получила отговор от общинска администрация по отправено от нея питане към кмета Георги Славов в правото й на общински съветник. Тя припомни, че срокът за подаване на офертите беше 19 февруари, но след това общината не оповести никакви данни за хода на
  Readmore
 • Съветниците на БСП настояват за отпадане на таксите в детските градини и ясли


  Безплатните детски градини и ясли са инвестиция с висока възвръщаемост, а не просто разход за общинския бюджет, заяви на пресконференция на групата съветници на БСП в Общински съвет – Ямбол председателят на ямболската организация на левицата и председател на групата съветници Катя Георгиева. Предложението за премахване на таксите беше внесено в Общински съвет в началото на март, но четири месеца беше оставено да отлежава на бюрото на председателя на Общински съвет преди да го публикува на сайта на общината, а близо 8 месеца по-късно е допуснато да влезе за гласуване в дневния ред на утрешното
  Readmore
 • Честване на Деня на народните будители


  Народният представител на Ямбол Кристиан Вигенин, председателят на БСП – Ямбол Катя Георгиева, сътрудникът на Делегацията на социалистите в Европейския парламент Божидара Божилова, която е и зам.-председател на БСП- Ямбол, областният председател на Обединението на жените социалистки Пенка Илиева и общинският съветник от БСП Мариета Сиквова участваха в общоградското честване на Деня на народните будители в Ямбол. Тържествената церемония се проведе пред барелефа на Ради Ив. Колесов, ямболския будител, идеен създател на най-старото читалище в града. Народният представител и
  Readmore

Връзки

link bsp link soc link pes link mbsp