БСП отстоява твърда позиция за неувеличение на местните такси и данъци

БСП – Ямбол отстоява твърдо и последвателно позицията, че такса битови отпадъци не трябва да бъде увеличавана нито за гражданите, нито за бизнеса.

По тази причина БСП гласува против предложението на кмета за драстично увеличение на такса смет за 2017 г. с 40 % за гражданите и с 30 % за бизнеса. Дори бе подаден сигнал до прокуратурата, в който бе посочено защо предложенията противоречат на действащите закони.

Решението за увеличение, прието от мнозинството, беше обжалвано в Административния съд и кметът Георги Славов се принуди да внесе ново предложение, с което да отмени скока на таксата. По този начин за 2017 г. таксата не беше променена и гражданите на Ямбол не бяха натоварени да плащат драстично повече за битови отпадъци и за чистота.

За 2018 г. кметът не предложи наново увеличение на такса смет за гражданите, с което доказа, че то не е било необходимо и година по-рано.

За 2018 г. БСП-съветниците в Общинския съвет на град Ямбол отново гласува против увеличението на таксите за бизнеса, който ползва определени съдове за отпадъци.

Ние от БСП, бяхме възмутени от обяснението на кмета, че се налага да увеличи с пъти тези такси, защото досега общината правила реверенс към бизнеса и гражданите плащали разликата, а сега вече трябвало бизнесът да плаща реалните цени. За нас е недопустимо гражданите да се товарят допълнително по преценка на кмета, без за това да е информиран Общински съвет, който реално гласува и размера на таксите и план-сметката за всяка година.

Това негово изказване за пореден път доказва, че той и неговата администрация не се водят от принципи и стриктно следване на правилата, а правят каквото те решат и изготвят план –сметката и бюджетите на принципа на стъкмистиката.

БСП гласува и против определянето на годишния размер на данъка върху таксиметровите превози на територията на община Ямбол за 2017 г. в размер на 500 лв., защото той беше предложен без никакъв анализ. След два месеца ГЕРБ промениха предложението си и данъкът беше намален на 400 лв., БСП направи алтернативно решение размерът му да бъде още по-малък - 300 лв., но то не беше прието от мнозинството.
БСП активно прави опити в Общинския съвет да противостои на грешната бюджетна политика с неправилното планиране на приходите, което води и до неизпълнеие на заложените разходи, като гласува против, но през годините мнозинството е доказало, че то не приема чуждо мнение и не позволява в Съвета да мине решение, различно от разпореденото от кмета.