Незаконосъобразни нормативни актове в община Ямбол

Различни текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Ямбол бяха отменени на два пъти от Административен съд като незаконосъобразни, но вместо да се коригира общината обжалва пред по-горна съдебна инстанция, за да не влезе в сила съдебното решение.

Едната отмяна касае всички такси, свързани със Синята зона и паяка. Съдът ги отмени като незаконосъобразни, но решението не влезе в сила заради обжалване. Административното дело беше заведено заради протест на Окръжна прокуратура по сигнал на общинския съветник от БСП Мариета Сивкова и съдът прие, че протестът е основателен.

Още докато Общински съвет гласуваше текстовете на Наредбата, Мариета Сивкова предупреди съветниците на мнозинството, че правят закононарушение, но те не се вслушаха в думите й, а след това администрацията на практика направи още едно закононарушение, защото публикува в страницата на Общинския съвет не тази наредба, която са гласували съветниците, а така както трябва да бъде. Това беше и поводът за сигнала до прокуратурата, но държавното обвинение не достигна до край в търсенето на виновника защо Общинският съвет гласува едно, а на страницата на общината се публикува друго.

Другите отменени текстове на наредбата са за плащането на еднократен депозит от 150 лв. за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения под формата на разноски за премахването им; за постоянната част от 10 лв. за такса за детска градина, независимо дали детето я посещава, всички такси за ползване на услугите на Регионалната библиотека и искания депозит от 20 лв. за читатели без постоянен адрес в Ямбол. Частично е отменен и текст за наказателна глоба, защото предвижда по-висока санкция от посочената в Закона за местните данъци и такси.

И двете решения на Административния съд са обжалвани от община Ямбол и затова те не могат да влязат в сила.

Съдът е отменил и текстове от Наредбата за опазване на обществения ред, защото община Ямбол е предвидила за някои нарушения по-високи парични санкции от разрешените в Закона, което е недопустимо.
Като незаконосъобразни са отменени и текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол и Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Ямбол.
Проблемът обаче е, че когато общинските съветници от БСП посочат закононарушенията още на заседания на Общинския съвет, никой от мнозинството от ГЕРБ не иска да чуе предложенията им, независимо колко са аргументирани, а това води и до ощетяване на общината, тъй като тя плаща и съдебни разноски за всяко загубено дело.