Провеждането на местен референдум за дълга – в ръцете на съда

До 16 януари Административен съд трябва да се произнесе за първия отказ. Единственото ни оръжие в отстояване правото на гражданите да се произнесат с пряко гласуване за общинския дълг от 17 млн. лв. е обжалването на решенията на Общинския съвет за отказ. Сега вече провеждането на местен референдум за дълга е в ръцете на съда.

Вносителите на първото предложение за провеждане на местен референдум обжалваме пред Административен съд – Ямбол решението на Общински съвет от 15 ноември 2017 г., защото бяха допуснати редица закононарушения при гласуването му.

Едно от тях е, че не всички постоянни комисии на Съвета са разгледали предложението, а нито една от тях не е представила становище или проект за решение и не са мотивирали отказа си.
В становището на кмета имаше подобие на проект за решение, но то не беше гласувано от Общинския съвет, както изисква законът, а решението беше просто, че не приема предложението на вносителите.
Делото се гледа в Ямболски административен съд на 18 януари, а във високомерието си Общински съвет и община Ямбол дори не благоволиха да изпратят представител, за да защитава тяхната позиция. До 16 февруари административните съдии ще се произнесат с решение.

В качеството си на гражданин, а не на общински съветник, председателят на БСП – Ямбол и председател на групата съветници Катя Георгиева е обжалвала и решението на Общински съвет за емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

Тя е подала и сигнал до Районна прокуратура – Ямбол за това решение, защото според нея то е незаконосъобразно и е взето в противоречие с разпоредбите на два закона и на правилника на Общинския съвет.
За обжалванията лично тя уведоми и съветниците, и кмета на сесиите на Общински съвет на 8 декември, и на 29 декември, но това не попречи на общинската администрация в нарушение да пусне покана за участие в процедура за избор на финансов посредник чрез предоставяне на оферта.

Мариета Сивкова – сигнал до Окръжна прокуратура......

Обжалвано е и решението на Общински съвет – Ямбол за отказа по второто предложение за провеждане на местен референдум, защото след толкова допуснати закононарушения това е единственият начин да се противостои на погазването на правилата и процедурите и да се отстои правото на гражданите за пряко участие във властта.