В чия полза е тегленето на 17 млн. дълг?

Съветниците от групата на БСП гласуваха против решението за дълга, което беше внесено в Общински съвет под формата на предложение за емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане. Основният мотив да не подкрепят предложението беше твърдото убеждение на БСП в град Ямбол и настояването това да стане след допитване до гражданите, затова по време на сесията левите съветници на два пъти предложиха точката да бъде отложена, за да се проведе първо местен референдум и хората да изразят позицията си.

Ние не сме против инвестициите и развитието на града и искаме Ямбол да бъде с модерна визия и удобства за гражданите му, но не е маловажен проблемът на каква цена ще стане това и дали едно иначе уж добро намерение, няма след това да се превърне в голям проблем за бъдещите финанси на общината, защото това е най-големият заем в историята на Ямбол.

Досега общината е теглила два заема за инвестиционни проекти, ако не включваме ползваните кредити по ФЛАГ и ПУДООС за разплащане по европейските проекти. Първият от тях беше взет от кмета Николина Хаджигеоргиева за ремонт на осветлението на Ямбол и беше в размер на 400 000 лв., вторият заем беше теглен от кмета Георги Славов преди близо 9 години в размер на 5 млн. лв. за водопровода, за който в продължение на 7 години той беше подсъдим, и още продължаваме да го плащаме. Този заем, който сега иска да изтегли ямболският кмет, е 3,4 пъти по-голям от предишния и представлява над една трета от годишния бюджет на общината. Убеждават ни, че няма да има проблеми с плащането, но той е малко под максимума на разрешената за дългове сума, което си е сериозен риск.

Няма да се фокусираме върху въпроса каква е истинската цел на управляващото мнозинство с тегленето на този заем, защото както се изрази съветник от ГЕРБ на сесията за дълга и това е протоколирано: „Някой щял да изгори и навярно това ще е структурата на БСП, защото при реализиране на тези проекти вашата организация ще стане излишна”, т. е. тяхното намерение е с общински средства и с данъците на гражданите за 11 години напред да си осигурят предизборно преимущество на местните избори през 2019 г., когато се очаква и да бъдат завършени проектите.

Дългът е и подвеждане на избирателите, защото в предизборната си кампания кметът Георги Славов не оповести, че ще тегли такъм голям заем, въпреки че, както той самият обясни, на практика в тази посока се работи много отдавна, за да се определят обектите.

За нас има проблем не само с тегленето на заема, но и с това, за което ще се ползва. Ние не сме убедени, че предложените за финансиране с дълга 15 проекта са най-неотложните и важни обекти за реконструкция и ремонт в Ямбол. Проблем е и това, че договорът за реконструкцията на уличното осветление е сключен предварително още преди година и половина за 8,4 млн. лв. с ДДС, т. е. кметът е толкова сигурен, че ще получи от Общинския съвет всичко, което той нареди, че предварително е избрал кой ще го изпълнява.

По време на сесията за дълга общинските съветници от ГЕРБ не допуснаха да бъде прието различно мнение, независимо откъде идва то. Те не се съгласиха да има повече прозрачност в целия процес, свързан с дълга, и отхвърлиха предложението да се сформира комисия от общински съветници от всички политически сили, която да участва при избирането на банкова институция, при избора на изпълнители и при проверка на качеството на изпълнение на обектите, защото явно за тях и за техния кмет е по-удобно всичко да е на тъмно.

Това още повече демонстрира кой какви намерения има за този дълг и защо неговото теглене може и да не бъде в полза на Ямбол.