Сигнал свързан с обслужването на вътрешноградския автобусен транспорт

До Кмета на община Ямбол –
г-н Георги Славов

 

СИГНАЛ

от Катя Атанасова Георгиева и
Светослав Стойчев Стоев –
общински съветници от групата на БСП в Общински съвет, град Ямбол

Адрес за кореспонденция: град Ямбол – 8600, ул. „Цар Иван Александър“ №7, Клуб на БСП

Уважаеми г-н Славов,

Като общински съветници сме задължени да поддържаме връзки с гражданите на Ямбол и да ги информираме за дейността и решенията на общинския съвет.
На среща с граждани, проведена на 04.08.2017 год. бяхме информирани за пореден проблем в обслужването на вътрешноградския автобусен транспорт. А именно – неактуалност на разписанията на маршрутните линии по спирките в града. Това води до постоянни скандали с персонала на автобусите, до изнервеност и дискомфорт на гражданите, ползващи обществения транспорт.
Искаме да Ви припомним, че според изискванията на концесията за спирките, на видно място на всяка спирка трябва да има стикер с нейния номер и разписание на автобусите от градския транспорт. Актуално, разбира се.
Притеснени сме, че концесионерът не спазва задълженията по договора си, а общинската администрация не упражнява достатъчно контрол и не е загрижена за ямболци.
За да бъдем коректни и за да не изкривяваме фактите, на 08.08.2017 год. проверихме на случаен принцип актуалните разписания на една автобусна линия (№16) на две различни спирки - №25 и №7 (съгласно общинската транспортна схема, влязла в сила от 12.06.2017 год., както и публикуваните на сайта на община Ямбол делнични и празнични маршрутни разписания). Установихме:
1. На спирка №25, съществуващото разписание на маршрутна линия №16 не отговаря на актуалното, публикувано на сайта на община Ямбол;
2. На спирка №7, съществуващото разписание на маршрутна линия №16 не отговаря на актуалното, публикувано на сайта на община Ямбол.

Призоваваме Ви да организирате разпечатването на актуални разписания по спирките в Ямбол.
Освен това Ви каним, в избран от Вас ден и час заедно да повисим на спирките, а и да се повозим в автобусите на градския транспорт. За девет години като Кмет явно още не сте разбрали, че за да си добър управленец трябва да си готов да застанеш от другата страна и да видиш как е при обикновените граждани. Хубавото говорене е едно, важни са фактите.

Към сигнала прилагаме:
1. Снимки на съществуващите разписанията на линия №16 на автобусни спирки № 25 и №7;
2. Актуалните делнично и празнично маршрутно разписание на линия №16, публикувани на сайта на община Ямбол.