Подкрепа за културния сектор в Европа в условията на пандемия

Водещият инструмент за подпомагане на секторите на културата и творчеството - и единственият, създаден от ЕС специално за тяхната подкрепа е Програмата "Творческа Европа". В средата на декември Европейския парламент и държавите - членки на общността постигнаха споразумение по новата програма, която е за периода 2021-2027 година. Тя има за цел да предложи по-голяма подкрепа на хората на изкуството в рамките на ЕС и по този начин да подпомогне бъдещото развитие на европейската култура, обясни българският евродепутат Цветелина Пенкова:

"Някои от конкретните цели на Програма "Творческа Европа", включват засилване на художественото и културното сътрудничество, насърчаване на иновации и на европейската аудио-визуална индустрия, подкрепа за създаване на всякакъв вид произведения на изкуството в рамките на Съюза. Програмата също така включва продукции на новаторско телевизионно съдържание. Като някои примери за неща, които "Творческа Европа" подпомага, в основния аспект, разбира се, е опазване на културното наследството на Европа, подпомага фестивали на европейското кино и музикалния сектор. Всички знаем за европейските столици на културата, които подчертават богатството и разнообразието на културата в Европа. Награда за литература, която признава най-добрите нови автори и още много такъв тип подобни инициативи."

Чрез Програма "Творческа Европа", през предстоящия 7- годишен период ще бъдат финансирани повече проекти, за да се подпомогне възстановяването на сектора от пандемията, каза още евродепутатът:

"Разбира се, Програмата не е само символично признание на значимостта и важността на културата, а чрез нея ЕС ще може да финансира повече проекти, именно да подпомогне сектора за неговото възстановяване от пандемията, тъй като той беше много силно засегнат. Например един голям успех, който беше постигнат, е включването на музикалните дейци в обсега на Програмата, защото музикалната сфера беше доста силно засегната от кризата и до този момент проблемите, с които се сблъскаха творците от сферата на музиката не бяха адресирани подобаващо. Основно и важно е да се отбележи, че проектите, които ще се финансират, трябва да имат т.нар. европейска добавена стойност, тоест ще се насърчава разнообразието, приобщаването и активното участие на всички творци от всички части на Съюза."

За периода 2021-2027 година бюджетът на програмата възлиза на над 2 милиарда евро, което е с над 35% повече от средствата по предходния период. Предстои окончателното одобрение на изготвената Програма от Парламента и Съвета на Европа.