Петър Витанов: Коронавирусът изведе на преден план липсата на оперативни финансови възможности на ЕС

Тази седмица ще обсъждаме и гласуваме резолюция по Многогодишната финансова рамка, пише в профила си в социалната мрежа евродепутатът Петър Витанов и пояснява: „Поздравих преговорният екип, който в текста й е съумял да подчертае ключови елементи, които биха повишили финансовата самостоятелност.

За да отговори на изискванията на днешния ден, наред с увеличената вноска на страните-членки, ЕС се нуждае от допълнителен набор от собствени ресурси, които да му дадат възможност за отстояване на устойчиви политики.

Това подчертах по време на заседание на Групата на социалистите и демократите в ЕП.

Темата за собствените ресурси обсъдихме и на брифинг с български журналисти.

За мен тези средства могат да дойдат по две направления. От една страна - с мерки, които целят защита на околната среда. От друга – с мерки, които насърчават функционирането на един по-честен и по-справедлив вътрешен пазар.

Такива възможности предоставя разширяването на системата за търговия с емисии. Освен това, тук бих посочил и: таксите за използване на найлоновите пликове, популярният Carbon Border Mechanism – такса, която облага стоки от трети страни, които не отговарят на екологичните стандарти на ЕС; общата дигитална такса; данъкът върху финансови транзакции, общата консолидирана корпоративна такса за най-големите компании, които оперират на територията на много държави, макар че са регистрирани само в една страна; таксата керосин на един по-късен етап, със съответните дерогации за страните от периферията. Възможностите са много и разнообразни.

С увеличаването на собствените ресурси и с отпадането на въведените преди години отстъпки, с които към момента се ползват 5 от най-богатите страни, ЕС би могъл да получи по-голяма свобода и повече средства за реализиране на амбициозните цели на новата ЕК.

Въпреки че обемът и средствата в МФР са важни, вярвам, че финансовата солидарност между страните е онзи фактор, който ще формира и определя бъдещето на ЕС“.