Георги Гьоков: Категорично не подкрепяме нито едно предложение, което отнема социални права или е в ущърб на българския работник

Депутатът от ПГ на "БСП за България" Георги Гьоков попита вицепремиера Мариана Николова- дали ще защити исканията на работодателите, или на работниците по отношение на  трудово – правните отношения в България. Като проблемни сред исканията на работодателите той посочи: разширяване на правата на работодателя, така, че едностранно да прекратява трудовия договор по своя инициатива; да не се плащат обезщетения при прекратяване на договора на служител при излизане в пенсия; отпадане на част от защитите при уволнение на хора с увреждания и занижаване на квотите  за назначаване на трудоустроени и хора с увреждания; премахване на възможността за  няколко  срочни договори; въвеждане на почасов договор от типа "договор с нулеви часове" и да се облекчат условията за сключване на договори за надомна работа и работа от разстояние; да се премахне правото на натрупване на отпуск върху отпуск, вкл. при майчинство и отглеждане на дете; да отпадне забраната за извънреден труд, а максималният брой работни часове извънреден труд, в рамките на една календарна година, да се увеличи от 150 на 300 часа.; повече права и възможности за въвеждане на непълно работно време по икономически причини - от 3 на 6 месеца в годината. Не на последно място, като проблеми, Гьоков посочи и исканията осигурителните вноски, които в момента се делят в съотношение 60:40, съответно за работодателя и работника, да се промени съотношението на 50:50 и в трудовите договори - основната заплата да бъде заменена от "чистата" заплата, зад което пак е скрито искане за отпадне "клас прослужено време". „Всичко това, което се предлага, не е в интерес на работниците и служителите и е отнемане на извоюваните социални права“, категоричен бе той.

Според Георги Гьоков по-голяма част от т.нар. „искания на работодателите“ са в противоречие с принципа „придобити права не се отнемат“ и е недопустимо дори да бъдат коментирани. „Ако отстъпите и се съгласите дори и на едно от тези искания, това ще е знак за подкрепа на отнемането на права и ще бъде начало на премахване и на последните бариери в защита на трудещи се българи“, заяви той.  Според него вместо да се започне диалог за доходите, за заплащането на адекватни, нормални работни заплати, за да бъдат задържани българските работници  в България, управляващите ще изгонят и малкото останали тук. „От БСП и ПГ на БСП за България, категорично заявяваме, че няма да подкрепим нито едно предложение, което отнема социални права или е в ущърб на българския работник!“, заключи Георги Гьоков.