ВЪПРОС НА КРИСТИАН ВИГЕНИН КЪМ БОИЛ БАНОВ НА 19 01 2018 В НС